Disclaimer

De informatie op deze website, in beeld en tekst, valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever: A.L.Thurkow. De webdesigner is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. De webdesigner is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen voortkomend uit eventuele onjuist-en/of onvolkomenheden in de informatie.

De inhoud, zowel beeld als tekst is eigendom van A.L.Thurkow. Het ontwerp van de website is eigendom van
I.Thurkow-Smit. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webdesigner mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen die in de wet worden vastgelegd. Enkele afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van andere partijen, zoals de NVOG en verschillende farmaceutische bedrijven. Alle rechten van intellectueel eigendom van het ontwerp van deze website, zoals beschreven in dit concept, komen toe aan I.Thurkow-Smit.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze website, met name het ontwerp van de website, zullen worden beheerst door Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.