Stappenplan

Hoe ziet uw contact met de gynaecoloog, en meer in het bijzonder met Dr.Thurkow, eruit?
1. Gesprek
Natuurlijk begint ieder consult met een gesprek om te horen wat de problemen zijn en wat uw verwachtingen zijn van de eventuele oplossing ervan. De klacht of "zorgvraag", zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, wordt verder uitgediept.
2. Onderzoek
Afhankelijk van het probleem of uw vraag zal eventueel nader onderzoek nodig zijn:
- Speculum (eendenbek) onderzoek: in de regel eigenlijk alleen nodig om een uitstrijkje te maken of om gericht afwijkingen aan de baarmoedermond op te sporen.
- Inwendig onderzoek (vaginaal toucher): in de praktijk vrijwel volledig vervangen door echoscopie. Soms als aanvulling wel nodig.
- Echoscopie: in de meeste gevallen nodig wanneer afwijkingen aan baarmoeder of eierstokken verwacht worden of deze uitgesloten moeten worden.. Het beste is dit te beoordelen met een inwendige (vaginale) echo, waarbij een dunne echostaaf een paar centimeter in de schede wordt ingebracht. De blaas hoeft dan niet vol te zijn en het beeld is veel beter dan via de buikwand (abdominale echo), omdat er minder verstorende weefsellagen zijn. In principe kan een echo zo nodig altijd meteen bij het eerste consult plaats vinden.
- Contrastecho: een echoscopie, nadat er met een dun slangetje wat water of gel in de baarmoederholte is gebracht. Soms is dit onderzoek nodig wanneer met de gewone echo niet voldoende te zien is van de baarmoederholte. Het vocht zorgt voor een duidelijk contrast tussen de baarmoederholte die is gevuld met vloeistof ( zwart op het echobeeld) en het weefsel eromheen (wit of grijs op het echobeeld). Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn om voor een eventuele operatie precies te kunnen bepalen welk deel van een myoom in de baarmoederholte uitpuilt en welk deel zich in de wand bevindt.
- Colposcopie: zie onder "afwijkende uitstrijkjes en baarmoederhalsafwijkingen". Ook dit onderzoek kan zo nodig meteen worden uitgevoerd bij het eerste bezoek.
- Hysteroscopie: kan als onderzoek of als behandeling worden ingezet. Alleen kijken en kleine ingrepen kunnen volledig poliklinisch en zonder verdoving of alleen met plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.
- Diverse verdere onderzoeken: uitstrijkjes, kweken, bloedonderzoek. Deze kunnen natuurlijk ook direct bij het eerste onderzoek worden ingezet.
3. Behandeling:
- Geen: soms is een bezoek alleen bedoeld om een vraag te beantwoorden of gerust gesteld te worden. Dan is er geen sprake van een echte behandeling, hoewel dat misschien ook als een vorm van behandeling beschouwd zou kunnen worden.
- Medicamenteus: sommige problemen zijn te verhelpen met medicijnen, soms in elk geval voorlopig.
- Kleine operaties: hysteroscopie of endometriumablatie zijn poliklinisch uitvoerbaar zonder, resp. met alleen plaatselijke verdoving, maar wel met pijnstilling in tabletvorm. Zou theoretisch meteen bij het eerste consult kunnen, maar in de praktijk moet vaak de informatie even bezinken en alternatieven overwogen worden.
- Grotere operaties, d.w.z. ze moeten op de operatiekamer worden verricht. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt, de wachtlijst valt meestal mee, afhankelijk van de soort ingreep en de kliniek. In alle gevallen waarbij verdoving nodig is (ruggenprik of narcose) zal een gesprek moeten plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dat direct aansluitend aan het consult kunnen gebeuren.
N.B. Om bij operatieve behandelingen onaangename verrassingen te voorkomen is het raadzaam om bij uw verzekeringsmaatschappij na te vragen of de ingreep wordt vergoed en hoeveel u eventueel zelf nog moet bijdragen. Iedere verzekering heeft weer eigen regels, die ook regelmatig veranderen.
4. Na het consult
- Mocht u nog vragen hebben, die niet zijn beantwoord, of die na de soms grote hoeveelheid informatie later zijn opgekomen, dan kunt u altijd een belafspraak maken of een mail sturen naar dokter@thurkow.info.
5. Na de behandeling
- Mocht u na de behandeling vragen of problemen hebben, kunt u altijd een belafspraak maken met de kliniek of een email sturen via dokter@thurkow.info
Bij spoed problemen, ook buiten kantooruren, SVP in eerste instantie bellen naar dezelfde kliniek waar de behandeling plaatvond, dan wordt geprobeerd contact te leggen met Dr.Thurkow. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts van de afdeling gynaecologie van het AMC: 020 566 9111.